Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes (toliau – Pirkėjas) naudojantis UAB „Oktofors“, įmonės kodas 306345198 (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve www.cannumo.lt (toliau – E. parduotuvė), ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E. parduotuvėje (toliau – Prekės).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir užsakymui pristatyti.

2. Sutarties sudarymas

3. Prekių kaina

4. Pirkėjo teisės

5. Prekių duomenys ir jų galiojimo laikas

6. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

7. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

8. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9. Pristatymo tvarka

10. Prekių grąžinimas ir sandario atšaukimas

11. Intelektinės nuosavybės apsauga

12. Asmens duomenų apsauga

13. Ginčų sprendimas

14. Baigiamosios nuostatos